WEB SİTESİ/PLATFORM ZİYARETÇİSİ ve OTEL MİSAFİR AYDINLATMA METNİ

Angels Marmaris Otel olarak (Tuğra Makine Jeoloji, Madencilik, Petrol, Turizm, İnşaat, Mühendislik ve Müşavirlik San. tic. Ltd. Şti) (Bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve ilgili mevzuat kapsamında otelcilik ve turizm faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak platform ziyaretçilerimizi ve misafirlerimizi aydınlatmak amacıyla bu aydınlatma metnini hazırladık. Belirtilen Kanunlarda yer alan "Aydınlatma Yükümlülüğü" maddelerine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Şirket tarafından hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepler;
 2. Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizde konakladığınızda, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimizin birimleri ve ofisleri, Şirketimize aracılık yapan firmalar, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek ve şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe güncellenerek işlenebilecektir.

  Kişisel verilerinizi KVKK ve GDPR çerçevesinde özetle, şirketimizle olan ilişkiniz kapsamında; ticari ilişkimiz için gerekli sözleşmeleri kurabilmemiz ve uygulayabilmemiz, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimizi yerine getirebilmemiz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması adına kişisel verilerinizi zorunlu olarak işleyebilmemiz, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amaçları ile kanunların zorunlu tutması sebebiyle toplamaktayız.

  İşlenen Kişisel Verileriniz İşlenmenin Amaçları
  1. İsim/Soyisim ve kimlik bilgileri (yabancı müşteriler için ayrıca pasaport numarası)
  2. Elektronik posta adresi
  3. İletişim, adres ve telefon
  4. Müşteri İşlem Verisi
  5. Finans ve Ödeme Bilgileri
  6. Sağlık Bilgileri
  7. Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü ve Aktarılan Veri Miktarı
  8. Ziyaret Edilen Sayfalarınızın Bilgisi
  9. Pazarlama Verisi
  1. İş süreçlerinin ve sunduğumuz hizmetin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
  2. Müşteri veya ziyaretçi ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
  3. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında isim ve soy isminizle ayırt edilebilmeniz,
  4. Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, sorduğunuz soru başlığı üzerinden sınıflandırarak cevap verilebilmesi,
  5. Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz özelinde iç araştırmalarımızı gerçekleştirerek talebinize en uygun şekilde geri dönüş yapılabilmesi,
  6. Rezervasyon surecinin tamamlanması,
  7. Rezervasyon ve otelde kalınan süre esnasında tarafınızca talep edilen ek hizmet ve isteklerin yerine getirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
  8. Şirket ile aranızda gerekli sözleşmelerin kurulabilmesi,
  9. Satın aldığınız konaklama ve ilgili diğer hizmetlere ilişkin bildirimlerin tarafınıza ulaştırılabilmesi,
  10. Mali yükümlülüklerimiz uyarınca düzenlediğimiz e-fatura, e-arşiv içerisinde adresinizin gösterilebilmesi,
  11. Satış sözleşmesi kapsamında ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi,
  12. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Şuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi,
  13. Vermiş olduğu hukuki onaylara yönelik, Şirket’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve onay kayıtlarının hukuka uygun şekilde saklanabilmesi,
  14. Pazarlama analiz çalışmalarının ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
  15. İnternet sitesi’nin daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,
  16. Şirket tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması,
  17. Hizmet sunduğumuz faaliyet alanlarına ilişkin güncel makale, haber ve bültenlerden haberdar olabilmeniz,
  18. Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
  19. Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi,
  20. Video kamera (CCTV) görüntülerinden yararlanmak suretiyle tesislerimizde bulunanların güvenliğini sağlamak ve ceza gerektiren suçların önlenmesi, tespiti ve kovuşturulmasına yardımcı olmakla birlikte; ayrıca fotoğrafları da dikkate almak suretiyle yasal haklarımızı oluşturmak, uygulamak veya savunmak,
  21. Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması.

  *Şirketimize yaptırdığınız rezervasyonlar ve oteldeki konaklamanız esnasında, tarafınızın kendi rızası ile özel istek ve hizmet kapsamında bizlere iletmiş olduğu, özel nitelikli sağlık verileriniz talebiniz doğrultusunda memnuniyetiniz kapsamında hizmet vermek amacı ile islenecek olup, yalnızca KVKK 6. Maddesinde öngörülen kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik ve tıbbi teşhis tedavi ve bakim hizmetlerinin yürütülmesi, kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

  *Birlikte konaklayacağınız kişilere, kişisel verilerini tarafımızla paylaştığınız yönündeki gerekli bilgilendirmeyi yapmış olduğunuz kabul edilmektedir.

 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği;
 4. Kişisel verileriniz KVKK ve GDPR çerçevesinde özetle, resmî kurumlara, denetçilerimize, tedarikçilerimize, bize aracılık yapan firmalara ve iş ortaklarımıza, acentalara ve avukatlarımıza aktarılabilir. Ancak aktarım yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve iş bu şekilde aydınlatma yükümlülüğüne uyularak ilgilinin bilgisi dahilinde yapılmaktadır. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

  1. İş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlayabilmemiz amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere,
  2. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi için Şirketimiz birimlerine, aracı acentalara ve iş ortaklarımıza,
  3. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan genel kolluk örgütlerine, Türkiye İstatistik Kurumu gibi diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
  4. İstediğiniz takdirde vekil veya temsilcilerinize ilettiğiniz taleplerin yerine getirilmesi amacıyla avukatlarınız gibi vekil veya yasal temsilcilerinize,
  5. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması için şirket idari ve mali birimlerine,
  6. Rezervasyonunuzu online olarak yapmanız halinde, rezervasyonunuzun tamamlanabilmesi ve konaklama hizmetinin sunulabilmesi amacıyla çevrimiçi rezervasyon firmalarına,
  7. Rezervasyonunuza ilişkin faturalandırmaların yapılabilmesi amacıyla iş ortağımız olan şirketlere kanuni şartlar ve amaçlar dahilinde aktarılmaktadır.
 5. Sosyal Medya Değerlendirmesi
 6. Sosyal medya hesaplarımızdan birisini ziyaret ettiğinizde, işlenen kişisel verilerinizden dolayı, haklarınıza ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz.

  Her ne kadar sorumluluk anlamında sosyal medya operatörü şirketler ile bir paylaşımımız olsa da verilerinizin istenmesinde kapsamlı bir etkimiz olmayıp, veri işleme amaç, yöntem ve vasıtalarını belirlemede hiçbir rolümüzün bulunmadığını belirtmek isteriz. Veri işleme anlamında, bu operatörlerin kurumsal uygulamalarına uymak ile yükümlüyüz. Aşağıda sosyal medya hesaplarımızın linklerini bulabilirsiniz.

  https://www.instagram.com/angelsmarmarishotels/?hl=tr

  https://twitter.com/angels_marmaris

  https://www.facebook.com/angelsmarmarishotels/

  https://tr.linkedin.com/company/angel-s-marmaris-hotel

  Kullanıcı hareketlerini analiz ederek, profilinizi çıkarma vasıtası ile sizlerin tercih ve ilgi yönlerini belirleyen bir veri isleme yöntemi kullanan sosyal medya platformları, bu yöntemle sizlere özel olarak pazarlama faaliyetleri yürütmektedir. Eğer, bir sosyal medya hesabınız varsa, bu hesaba giriş yaptığınız cihazlarınızın tümünden sizlere yönelik bu tarzda pazarlama çalışmaları yürütülebilir. Önemle belirtmek gerekir ki, Şirket olarak bizlerin, sizlerin sosyal medyada yapmış olduğunuz hareketlere erişememekte ve sosyal medya platformları vasıtasıyla sizlere ait islenen kişisel verileri elde etmemekte ve bunları kopyalamamaktayız.

  Sağlayıcıların kurumsal uygulamalarına göre veri isleme vasıtaları her sosyal medya operatörünün veri isleme vasıtalarının farklı olduğunu da belirtmek isteriz. Bu detaylara istinaden, verilerinizin isleme yöntem ve vasıtalarını belirleyen sosyal medya operatörlerinin gizlilik ve kişisel veri güvenliği politika linklerini aşağıda bulabilirsiniz.

  Instagram Privacy Policy ; https://help.instagram.com/196883487377501

  Facebook Privacy Policy; https://www.facebook.com/policy.php

  Twitter Privacy Policy; https://twitter.com/en/privacy

  Linkeldn Privacy Policy; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 7. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları;
 8. KVK Kanunu’nun 11. Maddesi ve GDPR 6-17. vd maddeleri uyarınca veri sahipleri,

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, anonimleştirilmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 9. Bu Konuda Bizimle iletişime Geçin
 10. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, sitemizde bulabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, [email protected] ve [email protected] adresinden Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  Sitemizde yer alan bu formu, ayrıca [email protected] adresinden veya şirket merkezimizden temin edebilirsiniz.

® Copyright ANGEL’S MARMARİS Hotels 2021